සත්ව ලෝකයේ දීර්ඝතම ගර්භණී සමය ගත කරන සතුන් ගැන දන්නද?

මිනිස් ගැබක් සාමාන්‍යයෙන් සති 40 ක කාලයක් ගැහැණික විසින් දරා සිටිනවා. ඒ වගේම සත්ව ලෝකයේද විවිධ සතුන්ගේ ගර්භණී කාලය මිනිසාට වඩා බොහෝ සෙයින් වෙනස් වෙනවා. මින් සමහර සතෙකුගේ ගර්භණී සමය සති කිහිපයකට සීමා වෙද්දී තවත් සමහර සතෙකුගේ වසරකට වඩා දීර්ඝ වෙනවා. ඉතින් මේ කියන්න යන්නේ සත්ව ලෝකයේ දීර්ඝතම ගර්භණී සමය ගත කරන සතුන් පිළිබඳවයි.

ඉතින් අපි ගොඩක් දෙනෙක් මේ දේවල් ගැන දැනුවත් වෙලා නෑ..ඉතින් අපි හමදාම ඔබ්ට් ගොඩක් වැදගත් වෙන දේවල් ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ අදත් අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න යන්නේ ඔබ නොදන්නා මේ වටිනා කරනවා ගැන ඇත්තටම මේ ගැන දැනගත්තාම ඔබ පුදුමයට පත්වේවි..ලෝකයේ මෙහෙම දේවල් වෙනවද කියලා……..

ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න නොදන්නා අයට දැනගන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා…..

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *