ඔබේ පෙම්වතා ඔබව ආශ්‍රය කරන්නේ ඔබ රවටමින් යහන්ගත වීමට පමණක්ද දැනගන්නේ මෙහෙමයි

අපි හැමදාම කෙල්ලෝ කොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන දේවල් ගැන දැනුවත් කරනවා…ඉතින් අදත් අපි කෙල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ තමයි ඔබේ පෙම්වතා ඔබව ආශ්‍රය කරන්නේ ඔබ රවටමින් යහන්ගත වීමට පමණක්ද කියලා හරියටම දැනගන්න විදිය ගැන.ඉතින් මේ දේවල්  ගැන ඔබ දැනගන්න එක ගොඩක් වැදගත්  වෙනවා මොකද අද ගොඩක් දෙනෙක් ආදරේ කරන්නේ ඔබේ ජීවිතය විනාශ කරන්න විතරක් බව අපිට අද ඕන දරන දකින්න අහන්න ලැබෙන දෙයක් …ඉතින්  ඔබත් කාන්තාවක් නම් මේ ගැන දැනගන්න එක ඔබේ ජීවිතයට වැදගත් වේවි …..

ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත වීඩියෝව බලන්න…නොදන්නා අයට දැනගන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *