ඉන්දීය කාන්තාවන් වයසට යාම පාලනය කරන්න හා ලස්සන වීමට භාවිතා කරන කස්තුරි වල රහස මෙන්න

කස්තුරි කහ කියන්නේ ඉන්දියානු ඉතිහාසයේ වසර 4,000 කට වඩා ඈතට දිව යන්නක්. කුස්සියේ ව්‍යංජන රස කරන්නට, බෙහෙතක් ලෙසින් සහ වර්ණකයක් ලෙසින් ඉන්දියානුවෝ කස්තුරි කහ භාවිතා කළා. විවාහ, උපත් වැනි වැදගත් කාරනා වලදී පිරිසිඳු කාරකයක් වගේම ලස්සන ඇති කරන ඖෂධයක් ලෙස කස්තුරි කහ ඔවුන් යොදා ගත්තා.සංස්කෘත භාෂාවේ කස්තුරි කහ වලට නම් 50 ක් පමණ තිබෙනවා. සේද මාවත දිගේ කස්තුරි කහ ඔවුන් ලෝකයටම අපනයනය කළ බව පැවසෙනවා. විවිධ ආකාරයේ කහ ශාක තිබුනත් ඉන්දියාවේ හැදෙන කස්තුරි කහ Curcuma Longa කියන නමෙන් හඳුන්වනවා.

වර්තමානයේ පර්යේෂණ වල දියුණු වීමත් සමග ලොව පුරා කස්තුරි කහ සහ එහි අඩංගු කර්කියුමින් වල ඇති විස්මිත ගුණ ගැන තහවුරු වීමත් සමගම ලොව පුරාම රූමතියෝ තමන්ගේ රුව රැකීමට කස්තුරි කහ වලින් කළ නිෂ්පාදන යොදා ගන්න පෙළඹුනා.

ඉතින් අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න යන්නේ ඉන්දීය කාන්තාවන් වයසට යාම පාලනය කරන්න හා ලස්සන වීමට භාවිතා කරන කස්තුරි වල රහස ගැන තමයි කියන්න යන්නේ ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *