අක්කට සල්ලි දෙන්න මම මගේ වකුගඩුවක් ඩිරාම් 28000 වික්කා ලෝකයම සංවේදී කළ සත්‍ය කතාව මෙන්න

ලෝකයේ දිනෙන් දින සිදුවෙන දේවල් ගැන හොයල බැලුවොත් ගොඩක් දේවල් අපිට අසන්නවත් බැරි තරම් දුක හිතෙන සිදුවීම් තමයි අසන්න දකින්න ලැබෙන්නේ ඉතින් අදත් අපි ඔබට කියන්න යන්නේ ලෝකයම සංවේදී කල සිදුවීමක් ගැන ඒ තමයිඅක්කට සල්ලි දෙන්න වකුගඩුවක් ඩිරාම් 28000 වික්කා ලෝකයම සංවේදී කතාව ගැන ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න……

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *