සමන් දෙවියන්ගේ සුදු හඳුන් දේව ප්‍රතිමාව

සමන් දෙවියන් එක්ක බැඳිච්ච ඓතිහාසික සුදු හඳුන් දේව ප්‍රතිමා දෙකක් වැඩ ඉන්නවා. එකක් ගල්පොත්තාවල විහාරයේ ඉඳලා ශ්‍රී පාදස්ථානයට වැඩම කරවන ප්‍රතිමාව . අනික තමයි සබරගමුව මහා සමන් දේවාලයේ වැඩ ඉන්න සමන් දේව ප්‍රතිමාව .


දෙවෙනි පරාක්‍රමභාහු රජතුමාගේ ඇමති කෙනෙක් වෙච්ච ආර්යකාම දේව ඇමති තුමා රත්නපුරේ සමන් දේවාලය හැදෙව්වා වගේම ශ්‍රී පාදස්ථානයේ උඩ මළුවේ සමන් දේවාලයකුත් නිර්මාණය කෙරෙව්වා . මේ සිද්දිය සිද්ද උනේ ක්‍රිස්තුවර්ෂ 1200ගණන්වල . ශ්‍රී පාදස්ථානයේ හදවපු අන්න ඒ සමන් දේවාලයේ දේව මණ්ඩපයක් ඉදි කරවලා සමන් දෙවියන්ගේ සුදු හඳුන් දැවයෙන් කරවපු සමන් දේව ප්‍රතිමාවක් තැම්පත් කරවනවා . ඒ සමන් දේව ප්‍රතිමාව රන් රිදී මුතු මැණික් සහ වටිනා දියමන්ති වලින් අලංකාර කරවලා තැම්පත් කරවලා තියෙනවා .


මුලින්ම දෙවෙනි පරාක්‍රමභාහු රජතුමා ආර්යකාමදේව ඇමති තුමාට කියනවා ශ්‍රී පාදස්ථානයේ සමන් දේව ප්‍රතිමාවක් තැම්පත් කරවන්න කියලා . ඉතින් ආර්යකාමදේව ඇමති තුමා කරන්නේ බෝතලගම කියන ගමේ නැවතිලා ඉඳගෙන සුදු හඳුන් අරටුවකින් සමන් දෙවියන්ගේ ජීවමාන රූපය මනාව විදහාපාන අන්දමට මේ සමන් දේව ප්‍රතිමාව නිර්මාණය කරවපු එක . දේව ප්‍රතිමාව නිර්මාණය කරාට පස්සේ බෝතලේ ගම ඉඳලා මේ දේව ප්‍රතිමාව සමන් දේවාලයේ උඩ මළුවට වැඩම කරවලා තියෙන්නේ මහා පෙරහරකින් . අද පැල්මඩුල්ලේ වැඩ ඉන්නේ එදා ආර්යකාමදේව ඇමති තුමා ශ්‍රී පාදස්ථානයේ තැම්පත් කරපු සමන් දේව ප්‍රතිමාව . මේ ප්‍රතිමාව එක්ක 1930 ගණන් වල රිදී වලින් හදපු සමන් දේව ප්‍රතිමාවකුත් ශ්‍රී පාදස්ථානයට වැඩම කරවන්න පටන්ගෙන තියෙනවා .


සපරග්‍රාම විහාරයේ හිටපු හාමුදුරුවරු ශ්‍රී පාදස්ථානයේ වන්දනාවේ යනකොට එක හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියා සීලවංශ කියලා . මෙන්න මේ හාමුදුරුවන්ට ලැබෙනවා සුදු හඳුන් වලින් නිර්මාණය කරපු සමන් දේව ප්‍රතිමාවක් . මේ ප්‍රතිමාව උන්වහන්සේට අහම්බෙන් ලැබුණා කියලා කියනවා . දවසක් මේ හාමුදුරුවන්ට හීනෙන් පෙනිලා තියෙනවා ශ්‍රී පාද කන්දේ ගල් ගුහාවක සමන් දෙවියන්ගේ ප්‍රතිමාවක් තැම්පත් කරලා තියෙනවා . ඉතින් උන්වහන්සේ විශාල පිරිසක් යොදවලා මේ ප්‍රතිමාව හොයනකොට ගල් ගුහාවක තිබිලා සමන් දේව ප්‍රතිමාවක් හොයාගත්තා . පස්සේ ඒ ප්‍රතිමාව ශ්‍රී පාද කන්දේ ඉඳලා පෙරහරකින් සබරගමුව මහා සමන් දේවාලයට වැඩම කරවලා තැම්පත් කරලා පූජෝපහාර දක්වලා එතන සමන් දෙවියන්ට කැපවුණු ස්ථානයක් වගට සනාථ කරලා තියෙනවා……


ඔබ සැමට සමන් දෙවි පිහිටයි ….!!!
( උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන් )

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *