නිවසේ බුදු පහන මෙන්න මේ විදියට සකස් කරලා වත් පිළිවෙත් කරන්න ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක වෙනවා නිසැකයි

නිවසේ බුදු පහන ඔබ කොපමණ තබා ඇතිද? උදේ සවස මේ බුදු පහනේ ආලෝකයෙන් ඔබගේ නිවස එළිය වෙන්නට ඇති. නමුත් සමහර අය බුදු පහන තබන ගමන් එහි ගුණයක්‌ නොමැති බව හා නිතරම කරදරමයි කියන වාර අනන්තවත් ඇත.

එහි වරද ඔබගේම ය. පවුලේ සතුට – සමගිය – දියුණුව දරුවන්ගේ ඉගෙනීමේ හැකියාව ඇතිකර මාරක බාධක අනතුරු දුරු කරගෙන යහපත් ජීවිත ගතකිරීමට එයින් හැකිවේවි. දරුණු නවග්‍රහ අපල, ඒරාෂ්ඨක අපල වලින් පවා ඔබව ගලවා ගන්නේ බුදු පහනේ ආලෝකයයි. එයින් සතුටට පත්වන විශ්වයේ බලයයි. සම්‍යක්‌දෘෂ්ඨික දේව සමූහයායි. බුදුගුණ බලය තව අවුරුදු 2500 ක කාලයකට ඉදිරියට ඇත. බුදුගුණ බලය අනන්තයි, අප්‍රමාණයි.

ඉතින් ආ අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න යන්නේ නිවසේ බුදු පහන තියන නිවරදින් ක්‍රමය ගැන ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත වීඩියෝව බලන්න

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *