දියවැඩියාව පහසුවෙන් සුව කරන ලෝකයේ බොහෝ දෙනක් භාවිතා කරන ස්වභාවික ක්‍රම 5ක් මෙන්න

දියවැඩියාව කියන්නේ අද ගොඩක් දෙනෙක් පිඩා විදින රෝගයක් ….ඉතින් ලොකු කුඩා හැමෝටම අද මේ රෝගය හැදීලා ඉවරයි ..ඉතින් මේ රෝගයෙන් අපිට ඇත්ටම බේරෙන්න බැරිද ? ඉතින් අද අපි හිතුව ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙන කාරණාවක් ගැන කියලා දෙන්න ඒ තමයි ලෝකයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන් තමන්ගේ සිරුරේ සීනි ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න භාවිතා කරන ස්වභාවික ක්‍රම ගැන…ඔබත් මේ දේවල් භාවිතා කරලා දියවැඩියා රෝගයෙන් බේරෙන්න උත්සහා කරන්න….

 

බණ්ඩක්කා මගින් දියවැඩියාව සදහා ප්‍රතිකාරයක්

 

දියවැඩියාව සහ හන්දි කාටිලේජ ගැටළු සඳහා බණ්ඩක්කා වතුර සත්කාරය

1 බණ්ඩක්කා කරල් 3ක් හෝ 4ක් ගෙන කෙරවලවල් කපාගන්න

2 දැන් මේවා දිගු අතට කපාගන්න

3 මේවා වතුර ලීටර භාගයක දමා තම්බාගන්න.

4 රෑ එළි වන තුරු තබාගත් මෙය පසුදා උදැසන පාවිච්චියට ගන්න. එනම්, මෙහි ජලය පානය කොට තම්බුනු බණ්ඩක්කා අහාරයට ගන්න.

 

 

ඉගුරු ,සුදු ලුණු ,දෙහි වලින් දියවැඩියාව සදහා ප්‍රතිකාරයක්

ඉගුරු ,සුදු ලුණු ,දෙහි භාවිතා කරලා හදන මේ ස්වභාවික පානය මගින් දියවැඩියාව මට්ටු කරගන්න පුළුවන් ඔබත් මේ පානය හදන විදිය ගැන දැනගන්න පහත් video එක බලන්න ….

 

 

 

තම්බපු බිත්තරයක් මගින් දියවැඩියාව සදහා ප්‍රතිකාරයක්

බිත්තරයක් මගින් ඔබේ දියවැඩියාව  හොද කරගන්න පුළුවන් කිවොත් ඔබ විස්වාස කරනවද? අපි ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ තම්බබු බිත්තරයික් මගින් දිය වැඩියාව සදහා ප්ර්ට්ට්හි කර කරන විදිය ගැන .මේ ගැන දැනගන්න ඔබත් මේ වීඩියෝව බලන්න ….

 

කරවිල මගින් මගින් දියවැඩියාව සදහා ප්‍රතිකාරයක්

කරවිල භාවිතා කරලා දියවැඩියාව සදහා ඔබට පහසු ප්‍රතිකාර කිහිපයක් කරගන්න පුළුවන් ..එතින් අපිහැමෝම එඩින් එදා භාවිතා කරන එළවළුවක් හැටියට මේ ප්‍රතිකාරය ඔබට පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් ……ඔබත් පහත විඩියෝව බලලා මේ ඔසුව හදාගන්න විදිය ගැන දැනුවත් වෙන්න ………

 

 

කුළු බඩු මගින් දියවැඩියාව සදහා ප්‍රතිකාරයක්

 

ගෙදර තිබෙන මේ කුළු බඩු භාවිතා කරලා හදන පානය මගින් ඔබට දියවැඩියාව පාලනය කරගන්න පුළුවන් මේ විශ්මිත පානය හදාගන්න විදිය දැනගන්න පහත වීඩියෝව බලන්න

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *