තුන පහ වට්ටෝරු 6ක් හදාගන්න විදිය

බැදපු පහේ (කළු පහේ)

අපේ තාලෙට කරියක් හදාගන්න කොට බැදපු පහේ ටිකක් ඕනෙමයි. පොලොස් මාළුවට, මස් කරියට, මාළු කරියට වගේ සැරට හදාගන්න කොයි කරියටත් බැදපු පහේ ටිකක් දාගත්තෙ නැත්නම් රස සුවඳ ගාණට නෑ.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කොත්තමල්ලි ඇට 300g

සූදුරු 100g

මාදුරු 10g

කුරුඳු අඟල් 4

සේර අඟල් 4

කරදමුංගු ඇට 5යි

කරාබු නැටි 10යි

හාල් තේ හැඳි 6

රම්පෙ අඟල් 5ක්

කරපිංචා ඉති 3ක්

මේ සියල්ලම වෙන වෙනම රන්වන් පැහැයට වඩා තද පැහැයක් ගන්නා තුරු කර නොකර ගෙන කබලේ බැදගන්න. තරමක් නිවෙන්නට හැර එකට දමා කුඩු කරගන්න. හොඳින් නිවෙන්නට හැර සුළං නොවදින ලෙස අසුරා තබාගන්න.
මාසයකට වඩා කල් තබාගන්න හදාගන්නවා නම් හාල් එක් කරගන්න එපා. පහේ වලට හාල් එක් කර ගැනීමෙන් වැඩි රසයක් සහ කරියට උකු බවක් ලබා දෙනව.

අමු පහේ

සුදට හදන ඕනෙම හොද්දකට පරිප්පු කරියකට අමු පහේ ටිකක් නම් නැතුවම බෑ. අමු පහේ හදන කොට වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් හදා නොගෙන මාසයකට පමණ ඇති ප්‍රමාණය හදාගන්නව නම් වඩා හොඳයි. කල් තබා ගන්න කාලය වැඩි වෙන තරමට පහේ වල රසත් සුවඳත් අඩු වෙනව.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කොත්තමල්ලි ඇට 300g

සූදුරු 100g

මාදුරු තේ හැන්දක්

කුරුඳු අඟල් 4

සේර අඟල් 4

කරදමුංගු ඇට 5යි

කරාබු නැටි 10යි

හාල් තේ හැඳි 6

රම්පෙ අඟල් 5ක්

කරපිංචා ඉති 3ක්

වියළි කහ අඟල් 1/4ක කෑල්ලක්

රන් වන් පැහැ වන තෙක් සියල්ලම වෙන වෙනම කබලේ බැදගන්න. පමණට වඩා බැදගන්න එපා. සුවඳ හමන ගාණට රත් වුන පසු ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. මදක් නිවුණු පසු සියල්ල එකට එක් කොට කුඩු කරගන්න. හොඳින් නිවෙන්නට හැර සුළං නොවදින ලෙස අසුරා තබාගන්න.
මාසයකට වඩා කල් තබාගන්න හදාගන්නවා නම් හාල් එක් කරගන්න එපා. පහේ වලට හාල් එක් කර ගැනීමෙන් වැඩි රසයක් සහ කරියට උකු බවක් ලබා දෙනව.

ගරම් මසාලා

ඉන්දියන් රෙසිපියක් හදන්න ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ගරම් මසාලා බොහෝ ආහාර වලට ඕනෙමයි. කඩෙන් ගන්නවට වඩා ගෙදරම හදාගන්න එක ලේසියි නැවුම් වගේම රසයි.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කොත්තමල්ලි 100g

සූදුරු 50g

කරදමුංගු 30g

කරාබු නැටි 30g

ගම්මිරිස් 15g

මහදුරු 15g

කුරුඳු අඟල් 4

බේ ලීව්ස් 4ක්

සාදික්කා පොඩි ගෙඩියක්

ස්ටාර් අනීස් 1

වසාවාසි 3ක්

සියලුම ද්‍රව්‍ය වෙන වෙනම සුවඳ එන තෙක් කබලේ බැදගන්න. පාට වෙනස් වෙන තුරු බැදගන්න එපා. නිවුණු පසු හොඳින් කුඩු කරගන්න. සුළං නොවදින ලෙස වසා තබාගන්න.

මස් කරි තුනපහ

මේ මස් කරි තුනපහ එක මස් වලටම විශේෂයෙන් හදාගන්න කරි පව්ඩර් එකක්. මේකට අමුතුවෙන් මිරිස් හෝ බැදපු පහේ එක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ පහේ එක විතරක් ප්‍රමාණවත්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කොත්තමල්ලි ඇට 50g

මාදුරු 50g

සූදුරු 50g

උළු හාල් 10g

කරදමුංගු ඇට 10

කරාබු නැටි 10

කුරුඳු අඟල් 2

වියලි මිරිස් කරල 80g

සේර අඟල් 3

කරපිංචා ඉති 4

අබ 10g

වියලි කහ අඟල් 1/2ක කෑල්ලක්

හාල් මේස හැන්දක්

සියල්ල වෙන වෙනම රන් වන් පැහැයට වඩා තරමක් තද පැහැ වන තෙක් කර නොකරගෙන බැදගන්න. නිවෙන්නට හැර එකට දමා කුඩු කරගන්න. සුළං නොවදින ලෙස අසුරාගන්න.

ජැෆ්නා කරි පව්ඩර්

නම කිව් ගමන් දන්නවනෙ. දමිළ අයගෙ කෑම වල ඔවුන්ටම ආවේණික රසක් සුවඳක් තියෙනව. අපේ කරි පව්ඩර් වලට වඩා වෙනස් රසක් කරියකට එක් කරන්න මේ ජැෆ්නා කරි පව්ඩර් සමත්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කොත්තමල්ලි ඇට 200g

වියලි මිරිස් කරල් 200g

ගම්මිරිස් ඇට 40g

සූදුරු 40g

මහදුරු 60g

උළුහාල් 15g

වියළි කහ අඟල් 1 1/2ක කෑල්ලක්

කරපිංචා ඉති 3ක්

සියළුම ද්‍රව්‍ය වෙන වෙනම රන්වන් පාට වන තුරු කබලේ බැදගන්න. නිවෙන්නට හැර කුඩු කර සුළං නොවදින සේ අසුරා ගන්න.

සාම්බාර් මසාලා පව්ඩර්

තෝසෙ එකක් කන්න සාම්බාර් ගෙදර හදාගන්න කොච්චර ආස උනත් අර සයිවර් කඩෙ සාම්බාර් එකේ රස ගන්න හරිම අමාරුයි. මෙන්න ඒකට පිළිතුර. සාම්බාර් මසාලා පව්ඩර්. මේක හදල තියාගත්තොත් සයිවර් කඩෙන් සාම්බාර් කන එකක් නෑ ආයෙ.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කොත්තමල්ලි ඇට 50g

කඩල 20g

උඳු ඇට 20g

කඩල පරිප්පු 15g

වියළි මිරිස් කරල් 10

කරපිංචා ඉති 2

උළුහාල් තේ හැඳි 3/4

සූදුරු තේ හැඳි 2

ගම්මිරිස් ඇට තේ හැන්දක්

පෙරුම්කායම් තේ හැඳි 1/8

කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2

කඩල, උඳු, පරිප්පු සහ මිරිස් රන්වන් පැහැ වන තෙක් අඩු ගින්දරේ කබලේ බැදගන්න. එයට කොත්තමල්ලි, උළුහාල් සහ කරපිංචා එක් කර කරපිංචා වියලෙන තුරු කබලේ බදින්න.

සූදුරුද එක් කර බැදෙන්නට හැර ලිප නිවා තැටියේ රස්නය තිබියදීම කහ සහ පෙරුම්කායම් එක් කරන්න.

නිවෙන්නට හැර හොඳින් කුඩු කරගෙන සුළං නොවදින ලෙස අසුරාගන්න.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *