උදෑසන ඔබේ ආහාර වේලට නොවරදවාම මෙන්න මේ ආහාර වර්ග එකතු කරගන්න කවදාවත් මේ ලෙඩ රෝග හැදෙන්නේ නෑ

උදැසන ආහාරවේලක පෝෂණ ගුණය සම්බන්ධයෙන් අප මෙතෙක් බොහෝ කරුණු සාකච්ඡා කළෙමි. අද අප සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනුයේ සිංහල ආහාරවේලක එනම් පැරැන්නන් විසින් නිතර ආහාරයට ගත් ආහාර වේලක් මගින් උදෑසන ආහාර වේලේ පෝෂණය සරිකරගන්නා අන්දමයි.

කැඳ වරිග ඒ අතරින් ප්‍රධානම තැනක් ගන්නා එකකි. මෙනේරි කැඳ ,කුරක්කන් කැඳ ,තණහාල් කැඳ ඕලු හාල් කැඳ ,මෙන්ම කිතුල් පිටි ආදී පිටි වර්ග වලින් සකස් කරන ලද කැඳ වර්ගද එකල ගැමි සමාජය තුළ ජනප්‍රිය කැඳ වර්ගවලින් සමහරෙකි. මේ හැරෙන්නට කොළ කැඳ වර්ගද අමතක කළ නොහැකි. කොළ කැඳ සාදන විට ඊට කුරක්කන් හෝ සව් හාල් මිටක් යෙදීම අදටත් දැකිය හැකි විශේෂයකි.

ඉතින් අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න යන්නේ උදෑසනට ඔබ ගත යුතු ආහාර ගැන ,,,,ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න…නොදන්නා අයට දැනගන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා…..

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *