සුපිරි කොලිටි (Car Door Lights) ලේසර් ලයිට් එක්ක ඔබත් මිලදී ගන්න

රෙස්පට් එකේ වාහනෙන් බහින්න 
සුපිරි කොලිටි (Car Door Lights) ලේසර් ලයිට් එක්ක ඔබත් මිලදී ගන්න .

ජෝඩුවක් රු – 1990/=😱

මෙම ලේසර් ලයිට් බැටරි මගින් ක්‍රියාත්මක වේ .(3x AAA batteries)
Brand Name:VODOOL
Voltage:4.5V

මෙම ලයිට්ස් ක්‍රියාත්මක වන්නේ වාහනයේ දොර විවුර්ත කල පසුවයි .
ලයිට්ස් සවිකිරීමට ඔබට හැකියාව ඇත,
(වාහන විදුලි කාර්මිකයෙකු අවශ්‍ය නොවේ.)

ඔබේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය පමණක් SMS කර අපට එවන්න 
නිවසටම බඩු ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න.(SMS එක අවසානයේ Lights ලෙස සඳහන කරන්න )

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න – 076 36 10 802
ජෝඩුවක් රුපියල් – 1990/= ක් පමණයි
තැපැල් ගාස්තුව – 150/=

වැඩි විස්තර සඳහා වීඩියෝව බලන්න